Få succes med implementeringen af jeres strategi og digitalisering

10

+25 års ledererfaring

Stor erfaring med forandringsledelse

35

Bred viden om digital transformation

Morten Plannthin

Konsulent

Jeg har arbejdet med forandringsledelse. i 25 å Forandringsledelse er spændet imellem at have vedtaget en ny strategi, digitalisering og implementeringen af denne.

Det er en disciplin, der er sværere end som så, da det ofte er meget let at se, hvilken forandringer vi ønsker, men markant sværere rent faktisk at implementere denne forandring fordi:

  • Hvad er baggrunden for ønsket om forandring?


  • Har man et helt klart billede af, hvad man ønsker at opnå med forandringen?


  • Hvordan får man medarbejderne med påtil at forstå, hvad de skal gøre anderledes jvf. den nye strategi?


  • Hvordan sikrer organisationen sig, at forandringen rent faktisk indtræffer? At det ikke bare er en masse fine visioner i en lang rapport, der munder ud i endeløse projekter. Nej hvordan bliver det omsat til en konkret mærkbar forandring?


  • Og vigtigst af alt, hvordan sikrer du, at det bliver den forandring, som du ønskede dig og ikke bare endnu et nyt tiltag fra ledelsen, som ikke når ud og rodfæster sig blandt medarbejderne. Så hvordan sikrer du sammenhængskraften mellem strategi, plan for implementering og medarbejdernes udførelse af denne?


Jeg er passioneret omkring forandring, da det er et naturligt og iboende behov hos os både mennesker og organisationer ”evolve or die”


MEN af egen erfaring ved jeg også hvor langt, der kan være imellem ønsket om at ville en forandring og så også have kompetencerne til at gennemføre den ønskede forandring.


Der er 2 måder at opnå disse kompetencer på:


  1. Trial and error metoden som koster dig både, tid, penge og menneskelige ressourcer i form af at skulle prøve sig frem. Og der er ingen garanti for at du lykkes med det. Det kan kun tiden vise og spørgsmålet er, om dine ressourcer er sluppet op inden da.
  2. Køb dig til nogen, som både kan vise dig, hvordan det skal gøres, og gør det sammen med jer.


Hvis din organisation er klar til at gå den direkte vej, så book en afklarende snak med mig om, hvordan en
konkret plan for netop jeres organisation kan se ud.